Springe direkt zu Inhalt

Invited Speakers

  • Karin Everschor-Sitte (Mainz, D)
  • Emmanuelle Jal (Paris, F)
  • Annika Kurzmann (Zurich, CH)
  • Sebastian Loth (Stuttgart, D)
  • Margaret Murnane (Boulder, USA)
  • Philipp Pirro (Kaiserslautern, D)
  • Simon Stellmer (Bonn, D)
  • Josh Vura-Weis (Urbana, USA)